TIM NEWARK می گوید Trump یک سیاستمدار حرفه ای نیست، اما سبک او نتایج جالبی نیست

نخستین salvos اولین بار در یک جنگ تجاری بالقوه ممکن است نتایج مشابهی را به یاد بقیه جهان نشان دهد که ایالات متحده فقط یک مکنده نیست که بتواند کالاهای ارزان قیمت را بارگیری کند Nbsp گاهی اوقات شما باید مستقیما صحبت کنید تا از منافع خود محافظت کنید رکسوپری که Trump برای ایالات متحده انجام می دهد nbsp؛ این رویکردی است که نخست وزیر ما می تواند ترزا May از زمانی که می آید به Brexit nbsp یاد می شود nbsp مذاکره رئیس اتحادیه اروپا میشل بارنیر نمی ترساند به بازی توپ سخت با ما، بنابراین ما باید متقابل البته ممکن است توانایی صحبت کردن Brexit سخت و تهدید به راه رفتن دور از TA