چلدنام 2018: پیش بینی آب و هوا جشنواره چلدنام چیست؟ آیا بر نژاد تاثیر خواهد گذاشت؟

ممکن است برخی از بارندگی ها در جشنواره چلدنام وجود داشته باشد. هوا می تواند تأثیر قابل توجهی در مسابقه داشته باشد تا همه چیز در آسمان بالا نگهداری شود. 28 مسابقه در جشنواره چهار روزه با جام جم روز جمعه به طور قابل توجهی برجسته هفته آب و هوا چگونه خواهد بود rsquo رو به باران در چلدنام در روز دوشنبه اما اولین روز جشنواره خشک خواهد شد گرچه درجه حرارت به دست آورد rsquo t خیلی بالاتر از 9 درجه چهارشنبه شرایط مشابهی را می بیند هر چند که می تواند بیشتر پوشش ابر اما هنوز هیچ باران است مطالب مرتبط جشنواره چلنهایم 2018 مسابقه