اسرار جاسوسی نشان داد: اسباب بازی های سبک باند مورد استفاده برای کمک به PoWs فرار برای فروش

BOSLEYS BNPSBig جاسوسی جاسوسی شان کانری به عنوان 007 جیمز باند و دوچرخه سواری RAF کاتالوگ Per Ardua Libertas که به معنای آزادی از طریق آزار و اذیت است عکس و شرح تجهیزات مخفی فرستاده شده به زندانیان جنگ تحت بینی اسلحه آلمانی خود را از دستگاه های بی نظیر شامل compasses کوچک پنهان در دکمه ها لوله های قلع قلم و حتی دندان های طلایی در حالی که دوربین های کوچک در فندک های سیگار پنهان شده بود نقشه های فرار ابریشم از اروپا Nazioccupied در داخل دارندگان سیگار برگ و پرونده های وینیل Dartboards جمع آوری فایل های فشرده و کمان قاپ کریستوفر