پارا المپیک زمستانی 2018: Google جشن شروع بازی با توجه به گوگل دودل

GETTYYGoogle Paralympic Games زمستانی DoodleHaving بازی های المپیک زمستانی های اخیر در کره جنوبی را با استفاده از یک الهام از رنگ های مختلف نشان داده است. طراحی های رنگارنگ آنها شروع به بزرگترین بازی های پارالمپیک را در جشنواره می کنند. گوگل در ادامه می گوید: Doodle today rsquo s Doodle نشان دهنده nbsp ورزشکاران از هر کدام از ورزش در رقابت همه مسابقه با هم برای گرفتن یک نقطه در تریبون موفق باشید به همه و اجازه دهید بازی شروع می شود rdquo تقریبا 567 ورزشکار رکورد جدیدی از 48 کشور مختلف در سراسر شش ورزش متفاوت کوهنوردی اسکی متقابل کراس cou