پیش بینی آب و هوای بریتانیا: ناگهانی SNOWSTORM تنظیم به SUBMERGE انگلستان قبل از عید پاک

بریتانیا خود را برای یک برف ناگهانی قبل از پایان ماه مارس که می تواند منجر به اختلال آب و هوایی گسترده در سراسر کشور است nbsp شکاف جدید نمودار آب و هوا نشان می دهد که در حالی که شمال انگلستان بیشتر در معرض خطر است بارش برف اکثریت کشور را پوشش می دهد یک شبه در چهارشنبه 21 مارس هشدار از بروز حوادث بارش برف می آید چون انگلستان شروع به بهبود یافتن از برف شدید باران می کند که در هفته گذشته ویرانگر بوده است. WXCHARTS بریتین پیش از پایان ماه مارس به دلیل بارش برف و باران، احتمالا منجر به اختلال بیشتر می شود.