آب و هوای انگلستان آخر هفته: سیستم فشار کم فشار هوا گرم به بریتانیا - یکشنبه برای رسیدن به 20C

پیش بینی می شود WX ChartsUK پیش بینی های پیش بینی های آخر هفته را افزایش دهد. آخرین بقایای جانور از شرق می شود که باد های خفیف از پیش بینی های جنوب داده می شود. ولز در شمال انگلیس و اسکاتلند، مدارس تعطیل روز گذشته با برف سنگین تر شد و موجب آشفتگی هرج و مرج سفر شد. رانندگان سفر نمی کنند مگر اینکه با دمای یخ زدگی ضروری باشد جاده ها را به جاده های یخ زده ی مرگبار تبدیل کنند. اداره Met Office هشدار دیگری برای یخ دارد و تا دو اینچ برف در اسکاتلند امروز است اما همه از تعطیلات آخر هفته تغییر می کنند.